Mirror – Dinosaur Jr. – Give A Glimpse Of What Yer Not

Word of the Year Our Word of the Year choice serves as a symbol of each year’s most meaningful events and lookup trends. It is an opportunity for us to reflect on mirror – Dinosaur Jr. – Give A Glimpse Of What Yer Not language and ideas that represented each year. So, take a stroll down memory lane to remember all of our past Word of the Year selections. Change It wasn’t trendy, funny, nor was it coined on Twitter, but we thought change told a real story about how our users defined 2010.

Continue reading “Mirror – Dinosaur Jr. – Give A Glimpse Of What Yer Not”

Les Getuit

Die Soweto-opstand was ‘n reeks van betogings deur hoërskoolleerders in Suid-Afrika, wat die oggend van 16 Junie 1976 begin het. Leerders uit talle skole in Soweto het in die strate gaan betoog teen die regering se instelling van Afrikaans as die onderrigtaal in swart skole. Nagenoeg 20 000 leerders het aan die protesaksie deelgeneem en die polisie het met brutale geweld teen hulle opgetree. Swart Suid-Afrikaanse hoërskole het in opstand gekom teen die regeringsbesluit in 1974 wat alle les Getuit skole verplig het om Afrikaans te gebruik, en Engels op ‘n 50-50 grondslag, as die tale van onderrig.

Continue reading “Les Getuit”

Presence Of Light – Cremation Lily – Radiance And Instability

Word of the Year Our Word of the Year choice serves as a symbol of each year’s most meaningful events and lookup trends. It is an opportunity for us to reflect on the language and ideas that represented each year. So, take a stroll down memory lane to remember all of our past Word of presence Of Light – Cremation Lily – Radiance And Instability Year selections. Change It wasn’t trendy, funny, nor was it coined on Twitter, but we thought change told a real story about how our users defined 2010.

Continue reading “Presence Of Light – Cremation Lily – Radiance And Instability”

Mope Is A Fucking Piece Of Shit – The Most Secret Method – Our Success

Word of the Year Our Word of the Year choice serves as a symbol of each year’s most meaningful events and lookup trends. It is an opportunity for us to reflect on the language mope Is A Fucking Piece Of Shit – The Most Secret Method – Our Success ideas that represented each year. So, take a stroll down memory lane to remember all of our past Word of the Year selections. Change It wasn’t trendy, funny, nor was it coined on Twitter, but we thought change told a real story about how our users defined 2010.

Continue reading “Mope Is A Fucking Piece Of Shit – The Most Secret Method – Our Success”